Solucions

Les solucions que oferim

La nostra combinació de sistemes analitzadors de gasos contaminants en continu (SAM) i el programari Emisoft proporciona una monitorització eficient i precisa de la qualitat de l'aire. Els sistemes analitzadors capturen dades en temps real dels gasos contaminants, mentre que el programari Emisoft processa i analitza aquestes dades de manera intel·ligent.

Amb aquesta integració, s’obté informació detallada sobre les emissions i la qualitat de l'aire, cosa que permet prendre mesures immediates en cas d'excedir els límits permesos. A més, el programari Emisoft ofereix la capacitat de generar informes personalitzats, visualitzar dades en gràfics intuïtius i fer un seguiment històric dels patrons i tendències.

Aquesta combinació de maquinari i programari brinda una solució completa per a la monitorització eficient i efectiva dels gasos contaminants, assegurant un ambient més net i sostenible.

món